FON x NART | Wedding Presentation


ใครจะไปรู้ว่าเนื้อคู่ของคุณจะมาในรูปแบบเพื่อนสนิท !!?

เรื่องราวของเพื่อนสนิทสองคนระหว่างฝนและนาถทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาล
แต่แล้ววันนึงฝนก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเมื่อหมอดูทักว่าเนื้อคู่จะมาในรูปแบบของ “เพื่อนสนิท” !!


Recent Portfolios